GARG™

Thoracentese-Kanüle und -Kit

WANG GARG Thoracentesis Needle product page hero image

Produktüberblick

GARG™ Thorakozentesekanüle, 8,00 cm, 17 G
thr-1720
GARG™ Thorakozentesekanüle mit Eingriffskit
kit-1720